solk-content

SOLK

In het Erasmus MC startte in april 2011 het onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van een training consultvaardigheden voor medisch specialisten gericht op patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 

Aan het onderzoek doen 120 artsen (specialisten en assistenten in opleiding uit verschillende Nederlandse ziekenhuizen) mee die regelmatig patiënten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten op hun spreekuur tegenkomen, en die ook bereid zijn de training te volgen.

Alle administratieve processen en datamanagement processen binnen het onderzoek zijn ondergebracht bij LogiMate, zoals het automatisch verzenden van brieven, het maken en bevestigen van afspraken, het beschikbaar stellen van on-line vragenlijsten voor deelnemers, het uploaden van videobestanden, beoordeling van video’s door een panel van experts op het gebied van consultvaardigheden, voortgangsbewaking en tal van overige data rapportages.

 www.lichamelijkonverklaardeklachten.nl