SOLK

In het Erasmus MC startte april 2011 het onderzoek naar de effectiviteit en doelmatigheid van een training consultvaardigheden voor medisch specialisten gericht op patienten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). 

Aan het onderzoek kunnen 120 artsen (specialisten en aios) meedoen die regelmatig patienten met somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten op hun spreekuur tegenkomen en ook bereid zijn de training te volgen. Het gehele onderzoek met alle uitnodigingen en uitgebreide vragenlijsten, inclusief videoopnamen (met toestemming betrokkenen) van de consultgesprekken en de uitgewerkte analyses en resultaten zijn ondergebracht in het Logimate CMS systeem.

De patienten krijgen op 3 momenten thuis een vragenlijst toegestuurd over ernst van de klachten en mate van ongerustheid; het invullen van de vragenlijst kost de patienten ongeveer 45 minuten.  Dat houdt in dat de analyses van de consultgesprekken en rapportages vastgelegd worden in het CMS van Logiteam en altijd direct door de geautoriseerde personen opvraagbaar is.

Bekijk de website op: www.lichamelijkonverklaardeklachten.nl.

Vragen- lijsten

Vragenlijsten

Binnen het LogiMate systeem kunt u elk formulier gebruiken als een vragenlijst. Deze vragenlijst kunt u publiceren op uw website en op het dashboard voor uw medewerkers. Tevens is het mogelijk om uw klanten en relaties op door u vastgestelde momenten automatisch e-mails te versturen waarin een link staat naar een vragenlijst.

De vragenlijsten zijn in te vullen met elk type device (PC, tablet, smartphone), en kunnen gebruikt worden voor het verkrijgen van klantinformatie. Uw website kan daarmee een portal voor uw back office zijn.

CMS
Sequential emailing

Sequential emailing

LogiMate software biedt u de mogelijkheid om (semi-)automatisch e-mails (met daarin bijvoorbeeld een link naar een vragenlijst of met een nieuwsbrief als bijlage) te versturen naar uw klanten en relaties volgens een door u gedefinieerd schema. Ook kunt u automatische herinneringen laten versturen door het systeem volgens door u instelbare criteria.

Hiermee optimaliseert u uw communicatie richting uw klanten en relaties, en ontlast u uw eigen administratieve organisatie.